Mijn naam is Marina van Arendonk. Vanaf 2012 geef ik als cultuurmakelaar inhoud aan een bijzondere opdracht vanuit de combinatiegelden die  door de gemeente Zeewolde, het Rijk en alle scholen van Zeewolde worden ingezet om een prachtig cultuur-educatief programma te kunnen bieden aan kinderen van 4 tot en met 18 jaar.  De titel van dit programma ”Verbeelding&CO”.

De doelstellingen van het programma zijn:

  • Vergroten van de actieve kunstbeoefening en deelname aan culturele activiteiten door kinderen.
  • Vergroten kwaliteit van aanbod op gebied van kunst & cultuur voor kinderen in leeftijd basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs
  • Bevorderen van samenwerking tussen (lokale) kunstinstellingen, culturele partners, het onderwijs en maatschappelijke partners

Het cultuureducatieve programma Verbeelding&CO is een uniek concept. Er is 100 % deelname door alle scholen. Alle kinderen van Zeewolde komen minimaal 1x per jaar in aanraking met een kunst-ontmoeting. Daarnaast heeft het programma een enorme spin-off. Het biedt inspiratie en ondersteuning voor leerkrachten en ook lokale culturele partners worden actief betrokken en enorm gestimuleerd. Voor verschillende kunstdisciplines zoals drama, media-educatie en  jeugdtheater is expertise van buiten nodig. Daarom is samenwerking met provincie en het landelijk netwerk van groot belang.

Waarom zet ik me zo in voor Kunst en Cultuur in Zeewolde?

Bij uitstek heeft Kunst en Cultuur een  overstijgende waarde als het gaat om verbinding, prestaties, en bijvoorbeeld sociale cohesie. Cultuureducatie en cultuurparticipatie is niet alleen voor het onderwijs. Het kan ook een belangrijke rol spelen in wijkopbouw, in de verbinding met verschillende culturen, zoals we bijvoorbeeld doen met Werelddorpdag op 4 april. Het geeft een nieuwe kijk op kunst en techniek; op Flevolandse identiteit; op talent, op de zogenaamde 21eeuwse vaardigheden. Waar ben je goed in, in plaats van wat wil je worden? Cultuureducatie is bij uitstek een medium dat verschillende doelgroepen met elkaar verbindt. Kijken naar dezelfde expositie, luisteren naar dezelfde muziek, het stimuleert het basisonderwijs, het Alzheimercafé en de atletiekgroep om ervaringen uit te wisselen en elkaar te ontmoeten. Activiteiten voor senioren zoals ‘Grenzeloos ontmoeten’ 1x in de maand is daar een mooi voorbeeld van.  

Hoe moet het verder?

Voor activiteiten en programmering met kwaliteit zullen nieuwe geldbronnen moeten worden aangeboord. Dat kan je niet alleen. Daar ligt  een belangrijke rol voor de  gemeente én de samenleving.

Deskundigheid en visie is ook nodig voor de toenemende groep 65+-ers. Wat kan kunst en cultuur voor hen betekenen? De groep bezoekers en deelnemers is groeiende. Als ambitieuze kunst- en cultuurliefhebber blijf ik me wel afvragen; moet ik blijven roeien tegen de stroom in of beweegt de stroom toch mee? Mijn taak als cultuurmakelaar is het actief zoeken naar nieuwe vormen van cultuureducatie en participatie, manieren van verbinding, zowel met de omgeving als met maatschappelijke en culturele trends. Na 10 jaar muzieklessen binnenschools, en 6 jaar cultuurmakelaarswerk is verankering van expertise en ontwikkeling nodig. De tijd is rijp voor meer samenhang en een vervolg in een meerjarenbeleid. Voor mij blijft staan: “De wereld van morgen vraagt om nieuwe oplossingen; vraagt om creativiteit en lef om nieuwe paden te durven bewandelen. Cultuureducatie is bij uitstek de aanjager van creativiteit, verwondering, omkijken, omdenken… Vragen stellen over hoe en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Waar kom ik vandaan? Hoe ziet mijn culturele omgeving eruit? Wat heeft dat voor betekenis voor de toekomst, onze toekomst? Nieuwe waarden en grenzen leren kennen. Betekenis geven aan je eigen culturele omgeving. Om met vertrouwen toekomstbestendig te kunnen werken hoop ik na 21 maart op een politiek klimaat dat open en met vertrouwen wil bijdragen aan de ontwikkeling van kunst en cultuur in ons mooie dorp. De generatie van 4 tot 18 jaar heeft daar zeker recht op!

Marina van Arendonk