Vrijdag 9 februari was er een algemene vergadering van het Centraal stembureau in de raadszaal van Zeewolde. Hierin werd de uitslag van de geldigheid van de kandidatenlijsten en de lijstnummering vastgesteld.

De kandidatenlijsten en de lijstnummering liggen vanaf 9 februari ter inzage bij het Publiekscentrum in het Gemeentehuis van Zeewolde. Vanaf deze dag heeft het publiek tot en met dinsdag 13 februari de tijd om eventueel bezwaar te maken.

Centraal stembureau en hoofdstembureau

Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt een hoofdstembureau ingesteld. Het hoofdstembureau voor de gemeenteraadverkiezing treedt ook op als centraal stembureau. Het hoofdstembureau bestaat uit 5 leden, van wie er één voorzitter is en één plaatsvervangend voorzitter. De burgemeester is voorzitter van het hoofdstembureau (en dus ook van het centraal stembureau). De plaatsvervangend voorzitter en de andere leden worden door het college van burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen. De hoofdstembureauleden worden voor 4 kalenderjaren benoemd.