Als u gaat stemmen moet u een ID bewijs kunnen overleggen. Kiezers moeten zich namelijk identificeren als zij komen stemmen in het stembureau. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op de dag van stemming. U kunt uw stem uitbrengen als het stembureau uw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en als u een geldige stempas, kiezerspas of volmachtbewijs heeft.

Volmacht? Kopie identiteitsbewijs meegeven

  • Geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de persoon die u machtigt voor u te stemmen.
  • Hebt u als volmachtnemer geen kopie van het identiteitsbewijs gekregen? Een digitale kopie is ook geldig. Laat de volmachtgever u bijvoorbeeld vanaf zijn vakantieadres een gescande kopie toesturen op uw smartphone. Als dit duidelijk leesbaar is, kunt u hiermee naar het stembureau.
  • Vul de volmacht goed in! Zowel de volmachtgever (van wie de stempas is) moet een handtekening zetten als de volmachtnemer (de persoon die de stem daadwerkelijk gaat uitbrengen). Lees de volledige instructie op de stempas heel goed.
  • U kunt met maximaal 2 volmachten stemmen en dat kan alleen tegelijkertijd met het stemmen met uw eigen stempas.

Geen geldig identiteitsbewijs?

Heeft u geen identiteitsbewijs waarmee u kunt stemmen? Dan kunt u gebruik maken van de schriftelijke volmacht die u van te voren aanvraagt bij de gemeente.