Als u zelf niet in de gelegenheid bent om te stemmen, dan kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. Hiervoor gelden een aantal spelregels.

 • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Lees goed wat u moet doen om een machtiging te geven:

Gemeenteraadsverkiezingen 
 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente. 
 • U vult de achterkant van uw stempas in. 
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas. 
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 
Overige verkiezingen 
 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie. 
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap. 
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente. 
Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u: 
 • vult u de achterkant van uw stempas in; 
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas; 
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee. 
Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont: 
 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;  
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;  
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente; 
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;  
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.  

Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn). 
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 

Uiterlijke datum

U kunt een machtiging opsturen naar de gemeente tot 16 maart 2018.