Is uw partij voor of tegen het verruimen van de opening tijden voor de winkels op zondagen.

Is uw partij voor het verruimen van de opening tijden, wilt u dan aangeven hoe deze verruiming er uit moet zien.

Leefbaar Zeewolde

Onze partij is voor het verruimen van de openingstijden voor supermarkten op zondag We moeten wel voor ogen houden dat er over de hele week gezien niet meer boodschappen worden gedaan. Je kunt nu eenmaal niet meer dan zeven dagen per week drie maaltijden per dag eten. Daarom willen wij dat er een jaar na aanpassing van de winkeltijden een evaluatie komt om te zien wat de gevolgen zijn voor zowel de supermarkten als de kleine zelfstandige winkeliers.

Dit is afhankelijk van de wensen van de ondernemers zelf. Wij willen dit samen met hen bepalen.

VVD Zeewolde

Ondernemers kunnen zelf of gezamenlijk heel goed bepalen wanneer hun winkel(s) open of dicht gaan. Uit het winkeltijdenonderzoek blijkt ook dat hier een behoefte ligt bij zowel een groot deel van de inwoners, maar ook bij winkeliers. De huidige winkeltijdenwet geeft de gemeente ook de mogelijkheid om met winkeltijden flexibel om te gaan. Onze grondhouding is dat alle winkeliers zelf mogen bepalen of zij op zondag open zijn.

Het verruimen van de openingstijden op zondag vergroot de aantrekkelijkheid van het centrum naar onze mening ook.

D66 Zeewolde

Als sociaal liberale partij is D66 Zeewolde al jaren van mening dat de zondag openstelling overgelaten dient te worden aan de winkelier en dat niet de gemeente gaat bepalen wanneer de winkel op mag. Meer dan 4 jaar geleden maar ook recent nog hebben we met enkele andere partijen hierover een motie ingediend.

Zeewolde Liberaal

Zeewolde Liberaal vindt dat winkeliers zelf zouden moeten kunnen bepalen of en hoe laat ze op zon- en feestdagen open zijn (of niet).

Met géén of slechts een kleine verruiming van de zondagopenstelling van winkels gaan wij ook ná de verkiezingen niet akkoord!

ChristenUnie Zeewolde

Wij zien het verruimen van de openingstelling op zondag als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo’n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. De ChristenUnie hecht vanuit haar Christelijke traditie zeer aan de zondag als rustdag vanuit de overtuiging dat dit van waarde is voor de hele samenleving. Juist in een tijd van toenemende tijdsdruk, is een vast moment van rust waardevol.

Daarnaast vrezen wij dat een verruiming van de openingstelling ten koste gaat van de kleine winkeliers. Gunnen we hen ook een dag vrij met hun familie? In een onderzoek van I%O Research uit 2016  gaf 8% van de ‘zondagboodschappers’ aan minder bij versspeciaalzaken te kopen. Houden we straks nog een groenteboer en kaasboer in Zeewolde? Wat we ook een ongewenste ontwikkeling vinden is dat uit het onderzoek blijkt dat er werknemers gedwongen zullen worden om op zondag te gaan werken. Wat de ChristenUnie betreft een onwenselijke ontwikkeling. Is de huidige situatie dan een probleem? Wat ons betreft niet. Momenteel kun je al 81 uur per week naar de supermarkt. De ChristenUnie is dan ook geen voorstander van uitbreiding van het aantal koopzondagen

PvdA/GroenLinks Zeewolde

Het koopgedrag van mensen is gewoon anders geworden en ons beleid van jaarlijks 1 andere supermarkt de gelegenheid te bieden om op zondag open te zijn vinden wij niet langer van deze tijd. Daarnaast laten de uitkomsten van het recente onderzoek zien dat een ruime meerderheid voor verruiming van de zondagopenstelling is. PvdA/GroenLinks Zeewolde is voorstander van verruiming van de openingstijden van de winkels op zondag. Nieuw beleid is zeker op zijn plaats.

CDA Zeewolde

Het CDA is tegen grootschalige openstelling van de winkels op zondagen buiten de huidige regeling. Uit de onderzoeken rondom de actiewijzer centrum is gebleken dat het centrum van de gemeente Zeewolde voornamelijk wordt gebruikt voor de dagelijks boodschappen door onze eigen inwoners of verblijfsrecreanten. Het verruimen van de openingstijden zal er dus niet voor zorgen dat er meer euro’s worden uitgegeven waardoor de kleine ondernemers, die het centrum aantrekkelijk maken, uiteindelijk het onderspit delven. Uit het recente onderzoek winkeltijden blijkt ook dat een kleine 70 % van de ondernemers geen gebruik zal maken van een verruiming waardoor het volstrekt onduidelijk wordt wie nu wel en niet open is op de zondagen en als gevolg daarvan ook op andere dagen.

Het CDA vindt dat er naar de openingstijden zoals die nu gelden voor de supermarkt die op zondag open mag zijn, gekeken kan worden of deze wel aansluiten op de wensen van de inwoners.

BurgerBelang

Wij zijn voor de verruiming van de winkeltijden en wij zien dit als de eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Er wordt steeds meer uitgegaan van de zelfredzaamheid van de burger waardoor er steeds meer voorzieningen wegvallen om geld te besparen, maar de participatiemaatschappij hoort ook de andere kant op te werken. Dat wil zeggen dat betuttelende regeltjes zoveel mogelijk moeten worden losgelaten.