Het programma "ZeewoldeKiest" dat de LOZ heeft uitgezonden rondom de gemeenteraadsverkiezingen krijgt een vervolg. Door de enthousiaste reacties en vraag naar verdieping van veelal politieke onderwerpen die de samenleving van Zeewolde aangaat is er voor gekozen om door te gaan met dit programma.

Lees meer...

Op initiatief van de PvdA/GroenLinks Zeewolde is tijdens de raadsvergadering van 31 mei 2018 een motie ingediend met het verzoek tot het tijdelijk stopzetten van uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen.

Op basis van een verouderd ambtsbericht worden momenteel vluchtelingen teruggestuurd naar Afghanistan. Terwijl Afghanistan op dit moment na Syrië het meest gewelddadige land is. Met deze motie werd een oproep gedaan aan de staatssecretaris om te stoppen met het uitzetten van Afghaanse vluchtelingen tot een nieuw ambtsbericht bekend is. Vele gemeenten zijn ons hierin al voorgegaan, aldus de PvdA/GroenLinks. Een goede en humane manier om te doen wat we kunnen voor deze groep inwoners van Zeewolde. Daarnaast voorkomen wij hiermee dat mensen uit wanhoop de illegaliteit kiezen.

Lees meer...