Op dinsdag 27 maart werd in Zeewolde afscheid genomen van vertrekkende gemeenteraadsleden. Tijdens de raadsvergadering, werden door Burgemeester Gerrit Jan Gorter de volgende onderscheidingen uitgereikt:

 

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer H.R.W. Wowor (71) was van april 1998 tot september 1998, van maart 2002 tot maart 2006, van mei 2006 tot maart 2010 en van november 2012 tot maart 2014 en is sinds juni 2014 raadslid van de gemeente Zeewolde.  Daarnaast heeft de heer Wowor , van april tot en met september 1998, zitting gehad in de commissie ONMA en was hij plaatsvervangend lid van de commissie FIGEMSO.  Van 2002 tot 2006 en van 2006 tot 2010 was de heer Wowor lid van de commissies Bestuur en Middelen en Onderwijs en Welzijn.

Het Kapittel voor de Civiele Orden stelt vast dat decoratieverlening ex artikel 14 Ordereglement leidt tot een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, bij defungeren als volksvertegenwoordiger.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer T.S. Schaaf (62) werkzaam als senior adviseur verkeers- en mobiliteitsmanagement bij Rijkswaterstaat van het ministerie van Infrastructuur en Milieus, was van april 1998 tot maart 2002 en van mei 2004 tot maart 2006 en is sinds maart 2010 raadslid van de gemeente Zeewolde.   Daarnaast was de heer Schaaf van 1998 – 2002 lid van de commissie VROM en plaatsvervangend lid van de commissie Ruimte en Wonen en SOAZ. Van 2004 -2006 nam hij zitting in de commissie Ruimte en Wonen en was plaatsvervanger voor de commissies Bestuur en Middelen en Onderwijs en Welzijn. In de afgelopen raadsperiode nam de heer Schaaf zitting in de commissie Onderwijs en Welzijn.

Het Kapittel voor de Civiele Orden stelt vast dat decoratieverlening ex artikel 14 Ordereglement leidt tot een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, bij defungeren als volksvertegenwoordiger.

Waarderingsspeld

Aan de heer R.M.L.L. Tulleken  werd de waarderingsspeld (met bijbehorende oorkonde) uitgereikt. De heer Tulleken is twee raadsperioden raadslid geweest, namelijk van maart 2010 tot heden, was in de periode mei 2008-maart 2010 en oktober 2014 – maart 2018 lid van de commissie Bestuur en Middelen en in de periode juni 2010 – maart 2014 voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen. Daarnaast was hij in de periode oktober 2014- maart 2018 voorzitter van de auditcommissie en is hij van september 2017 tot heden voorzitter van de commissie Ruimte en Wonen geweest.