Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) constateerde onlangs dat de gemeente Zeewolde als enige in de provincie gekrompen was in inwoneraantal.

Daar waar de rest van de provincie mooie groei cijfers lieten zien moeten wij constateren dat ondanks de woningbouw in de Polderwijk onze gemeente niet gegroeid is. Een slecht teken zeker in een tijd waarin het voorzieningenniveau al aan het afnemen is. Denk hierbij aan de toegang tot banken, winkels en het sluiten van scholen en kinderdagverblijven in Zeewolde Zuid. Daarnaast komen er steeds meer taken naar gemeenten toe vaak gecombineerd met een bezuiniging die vragen om gemeenten met een redelijke omvang.

Het CDA vindt dat ons dorp moet  groeien en meer in balans moet komen om aantrekkelijk te zijn en blijven voor ondernemers en inwoners. Deze groei zal moeten komen van de groep eindtwintigers en dertigers zodat het dorp ook toekomstbestendig blijft. Dat is ook de reden dat het CDA kiest voor verjonging op de lijst voor de komende verkiezingen. Het CDA vindt dat ook in de gemeenteraad een evenwichtige leeftijdsopbouw zou moeten zijn en dat is nu niet het geval. De groei hoeft als het aan het CDA ligt niet alleen te komen van de groei van inwoners maar ook door de groei van bedrijvigheid. De afgelopen jaren is de grondverkoop voor bedrijven en het aantal banen, met het CDA in het college, gestegen. In Zeewolde hebben we de ruimte om ondernemers een nieuwe goede start te laten maken dus laten wij hen deze ook geven. Bedrijvigheid levert ook weer meer inwoners op en komt het dorp ten goede.

Groei zou ook moeten en kunnen komen van de recreatie en toerisme sector in onze schitterende gemeente. Het CDA pleit voor het terug geven van de toeristenbelasting aan de sector om deze zo te vergroten. Het CDA vindt dat wij ook zelf een verantwoordelijkheid hebben om de gemeente mooi te houden en wil daarom meer inzetten op duurzaamheid en innovatie. De gemeente Zeewolde is al jaren de duurzaamste gemeente van Nederland door de grote hoeveelheid windmolens in ons buitengebied. De komende jaren zullen we ook in de kern stappen moeten maken om van het gas los te komen en meer bebouwing te voorzien van duurzaam opgewekte energie. Wachten op het moment dat het rijk komt met maatregelen duurt wat ons betreft te lang. Het CDA wil voortvarend aan de slag om ons dorp toekomstbestendig en groen te maken.

Naast dat de infrastructuur van ons dorp op orde moet zijn denkt het CDA dat het ook belangrijk is dat het samen gevoel (weer) ontstaat in Zeewolde.  Het elkaar (fysiek) ontmoeten is belangrijk voor een gezonde samenleving. Het CDA wil mensen in beweging brengen en iedereen moet kunnen deelnemen in de maatschappij. Het CDA pleit daarom ook voor meer zorg voor de mantelzorgers zodat ook zij actief kunnen blijven in de samenleving.  Daarnaast wil het CDA jong en oud op een natuurlijke manier meer in contact laten komen op het gebied van welzijn en wonen.

Het CDA voor ….

  • een Zeewolde dat durft te kiezen voor duurzaamheid.
  • een Zeewolde dat durft te werken aan groei en ontwikkeling.
  • een Zeewolde dat durft te zoeken naar verbindingen tussen jong en oud.