Zeewolde is een oase van rust op steenworp afstand van de Randstad. Dat maakt Zeewolde tot een dorp van tevreden burgers. D66 wil zich de komende jaren inzetten voor het behoud en versterken van deze waarden.

Wij kiezen daarbij voor ontwikkeling en groei. Zo investeren we in een fijn dorp, dat voor zichzelf kan zorgen en bewoners iets geeft om te kiezen. 

Uw mening telt, niet enkel bij de verkiezingen. D66 staat in contact met vele lokale verenigingen en organisaties. D66 wil echter meer, D66 wil dat de politiek het gemeentehuis uitkomt. Een tijdiger en actieve burgerparticipatie zorgt dat we met elkaar het beste besluiten voor ons dorp!

Zeewolde groeit

Zeewoldenaren waarderen in hun dorp de rust, ruimte en vele mogelijkheden van buitenleven. Veel mensen willen daarnaast voldoende voorzieningen in ons dorp, zoals winkels, horeca en sportfaciliteiten. Groei is nodig om als dorp voldoende slagkracht te houden.

D66 kiest daarom voor:

 • Jaarlijks 250 nieuwe woningen, groei tot 30.000 inwoners
 • Ruimte voor particuliere woningbouwinitiatieven
 • Starterskredieten
 • Blijversleningen
 • Versterken van het aanbod luxe appartementen
 • Groen en wonen nabij dorp op een aantrekkelijke wijze integreren
 • Samenhangend en kwalitatief ruimtelijk toekomstkader.

Divers onderwijsaanbod

D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontplooien. Dit stelt hen in staat om hun eigen keuzes te kunnen maken. Toegankelijk onderwijs is daarbij essentieel. Evenals ruimte voor vernieuwend of passend onderwijs voor minder en meer begaafden.

D66 kiest daarom voor:

 • Kinderen kunnen middelbare school in Zeewolde afmaken
 • Ruimte voor nieuwe onderwijsconcepten en -diversiteit in ons dorp
 • Toekomstvisie op spreiding en aanbod van basisonderwijs in ons dorp
 • Gemeentelijke cultuursubsidie garanderen (o.a. muziekonderwijs).

Betrokken samenleving

Gezondheid, maar ook de onderlinge betrokkenheid van mensen op elkaar, draagt bij aan persoonlijk geluk. D66 wil daarom mensen vanuit eigen kracht laten participeren. Vrijwilligerswerk is daarbij essentieel, maar steeds minder vanzelfsprekend. Naastenzorg en het verenigingsleven staan daarmee continue onder druk.

D66 kiest daarom voor:

 • Eén loket voor de afhandeling van zorg
 • Meer aandacht voor participatie van mensen met een beperking
 • Gemeentelijke inzet, om verenigingsleven te continueren
 • Nieuwe initiatieven voor hospice in Zeewolde steunen.
 • Meer aandacht voor integratie van zowel arbeidsmigranten als statushouders.

Actief en bruisend centrum

D66 is blij dat de visie die ligt voor het centrum van Zeewolde een vervolg krijgt. Vanzelfsprekend kan dit alleen in nauw overleg met eigenaren, winkeliers en gebruikers. Voor de korte termijn is belangrijk dat we als gemeente evenementen blijven ondersteunen. Zo blijkt ons dorp aantrekkelijk voor inwoner en toerist.

D66 kiest daarom voor:

 • De komende 4 jaar gegarandeerd gratis parkeren
 • Winkeliers bepalen zelf zondag-openstelling van hun winkels
 • Het centrum moet optimaal bereikbaar zijn voor iedereen
 • Stimuleren van een aantrekkelijk kunst en cultuuraanbod.

Duurzaam investeren

Door de windenergie is Zeewolde een van de duurzaamste gemeenten. D66 is blij met de ontwikkelingen van het nieuwe windpark en is daarom lid van de Nieuwe Molenaar. Wij zien binnen ons dorp nog voldoende aanvullende mogelijkheden om duurzaamheid verder te ontwikkelen. Maatregelen die ons eigen dagelijkse handelen direct duurzaam beïnvloeden.

D66 kiest daarom voor:

 • Zonnepanelen voor iedereen
 • Meer lokale oplaadstations voor elektrische auto’s
 • Aandacht voor langdurige leegstand i.p.v. enkel nieuwbouw

Lelystad Airport

D66 Zeewolde is voorstander van de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dit is een belangrijke impuls voor onze regionale werkgelegenheid. Wel moet deze ontwikkeling zorgvuldig gebeuren. Dat vraagt om transparantie en betrouwbare procedures. Maar ook de inzet van partijen als Schiphol en de LNVL om de geluidsoverlast te beperken. Via onze korte lijnen met de provinciale en Tweede Kamerfracties oefenen wij onze invloed hierop uit.

Kortom D66 Zeewolde gaat in de raadsperiode 2018-2022 voor:

 • Sociale duurzaamheid door intensieve samenwerking
 • Zeewolde op eigen kracht
 • Zeewolde groeit!
 • Winkeliers bepalen zelf of de winkels open gaan op zondag
 • Zeewolde actief, bruisend en bereikbaar
 • Zeewolde vooruitstrevende stimulerende politiek voor iedereen
 • Versterken van de identiteit van Zeewolde