Zeewolde is een jonge samenleving en behoort daarom voorop te lopen met de opbouw en ontwikkeling van de gemeente. PvdA/GroenLinks wijst de mentaliteit dat we langzaam maar zeker een kleurloze “normale” gemeente worden af.

Zeewolde is een mooie gemeente, maar kan in de toekomst nog veel mooier en kleurrijker worden: socialer, actiever, duurzamer. Daarbij hoort Zeewolde eigen keuzes te maken en eigen wegen te gaan. Er is ruimte genoeg, zowel qua oppervlakte, financiële mogelijkheden en ideeën. In een moderne samenleving is het door allerlei oorzaken niet vanzelfsprekend dat mensen op elkaar betrokken zijn, dat we naar elkaar omzien of voor elkaar zorgen. Soms lijkt het alsof ieder in zijn eigen bubbel leeft. PvdA/ GroenLinks vindt betrokkenheid òp en verbinding mèt anderen onmisbaar voor een Zeewolder samenleving waarin ieders rechten gerespecteerd worden.

In Zeewolde hoort iedereen erbij. De mensen in Zeewolde hebben allemaal het recht op voldoende mogelijkheden tot verheffing om zich te kunnen ontplooien en echt mee te kunnen doen aan onze gemeenschap. Omdat ons directe leefmilieu op veel manieren ernstig bedreigd wordt zetten wij ons radicaal in voor een schone, groene gemeente.