Zeewolde Liberaal is als jongste puur lokale partij niet meer uit het straatbeeld van Zeewolde weg te denken. Met onze frisse en initiatiefrijke aanpak richten wij ons op lokale thema’s die belangrijk zijn voor u en Zeewolde.

Los van de programma's van landelijke partijen Wij zijn ervaren politici die weten wat er speelt en leeft in de samenleving en die samen met u verder willen bouwen aan de toekomst van Zeewolde. Een plek die alle ruimte biedt om goed en veilig te leven, aangenaam te wonen en plezierig te werken. Waar niemand aan de kant hoeft te staan en iedereen zich thuis voelt.

Thuis in Zeewolde: uw gevoel, ons streven!

Voor minder doen wij het niet en daar mag u ons altijd op aanspreken; vóór, tijdens en ná de verkiezingen. Sinds 2013 houden wij dan ook maandelijks spreekuur in de Oude Bieb of komen wij gewoon bij u langs als u zaken heeft die om aandacht van gemeente en politiek vragen. De afgelopen vier jaar heeft de fractie van Zeewolde Liberaal keihard gewerkt om de belangen van alle inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te behartigen. Natuurlijk lukt dat met die ene zetel nooit alleen. Daarom bewegen wij ons sportief tussen de partijen door en weten zo bijzonder veel voor elkaar te krijgen.

Zoals de komst van de atletiekbaan bijvoorbeeld of het behoud van de culturele activiteiten van De Verbeelding. Heeft onze inzet voorkomen dat er kantoren en dure villa’s nabij natuurgebied de Stille Kern worden gebouwd. Hebben wij ons als voorzitter van raadswerkgroep Het Baken zéér actief beziggehouden met de toekomst van sportcomplex Het Baken en hebben we meerdere voorstellen ingediend om het ruimer winkelen op zondag mogelijk te maken. Ook hebben wij ons extra ingezet voor de belangen van ondernemers in het buitengebied, op Trekkersveld en in het centrum, maar tienermoeders die het slachtoffer dreigden te worden van knellende regelgeving, konden eveneens op onze steun rekenen. Teveel eigenlijk om op te noemen. Dat wij daarnaast de vinger stevig aan de gemeentelijke financiële pols hielden, zodat uw belastinggeld goed werd besteed en het college binnen de kaders bleef die wij stelden, mag vanzelfsprekend heten.

Onze ambities reiken echter verder. Als jongste gemeente van Nederland staan we pas aan het begin van onze ontwikkeling. Vele vraagstukken en uitdagingen liggen op ons te wachten, maar onze ideeën en oplossingen zijn niet in beton gegoten. Dat past ook niet bij onze praktische en pragmatische aanpak: doen wat werkt voor u en voor Zeewolde. In ons verkiezingsprogramma ‘Thuis in Zeewolde’ beperken wij ons dan ook tot de hoofdlijnen. Liever gaan wij het gesprek met u aan over de toekomst van Zeewolde en zullen wij met initiatieven komen om u beter bij het politieke besluitvormingsproces te betrekken.

De komende 4 jaar wil Zeewolde Liberaal haar werk voortzetten en streven naar een Zeewolde waar ú zich thuis voelt: een wereldse plek om te wonen, te werken en te leven. Voor jong én oud. Nu én in de toekomst. U kunt op ons rekenen, wij rekenen op u!