Op 21 maart kan u niet alleen een nieuwe gemeenteraad kiezen, maar ook deelnemen aan het raadgevend referendum over de zogenoemde aftapwet, ook wel sleepwet genoemd.

De aftapwet of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals die officieel heet, geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om data te onderscheppen op de kabel.

Meer dan 417.000 mensen hebben hun handtekening gezet

Meer dan 417.000 mensen hebben hun handtekening gezet om het referendum mogelijk te maken. Daarvan waren er 384.126 geldig, aldus de Kiesraad. Dat is ruim boven de vereiste 300.000.

De initiatiefnemers zijn enkele studenten van de Universiteit van Amsterdam. Zij vrezen dat de privacy in het geding komt, omdat het mogelijk wordt om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen. 'Er is een enorm draagvlak voor deze discussie en die gaan we nu voeren met heel Nederland', zegt initiatiefnemer Nina Boelsums. 'Nu moet die discussie worden gevoerd en dat is een goede zaak.'

Meer informatie: nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst