Bescherming van advocaten en journalisten

Het recht op een eerlijk proces en onafhankelijke informatievergaring zijn twee belangrijke grondrechten in onze rechtsstaat. Vertrouwelijkheid van communicatie tussen verdachte en advocaat en bronbescherming bij journalisten gelden daarom als nauwelijks aantastbare zaken die aan strenge regels zijn onderworpen.

Toch kan het zijn dat bronbescherming en vertrouwelijkheid op gespannen voet staan met recht op privacy en recht op veiligheid. In de Wiv 2017 wordt de mogelijkheid geschapen om dit spanningsveld te laten toetsen door een rechter. Daarbij kan een rechter uitspreken dat dit recht (tijdelijk) wordt opgeheven als naar diens mening een acuut gevaar voor veiligheid bestaat.

Andere beroepsgroepen (zoals artsen en notarissen) vallen onder het ‘normale regime’ van bescherming. Ook die gegevens en informatie mogen worden onderzocht en moeten worden getoetst maar deze reikwijdte is aanzienlijk minder vergaand van bij journalisten en  advocaten het geval is. Mocht bijvoorbeeld bij een tap ‘per ongeluk’ een gesprek worden opgevangen tussen een cliënt en diens advocaat dan mogen die gegeven niet worden bewaard, gedeeld of gebruikt tenzij een rechter daar alsnog, na het verzamelen ervan, toestemming toe geeft!

Bescherming van advocaten en journalisten

Bescherming van advocaten en journalisten

Het recht op een eerlijk proces en onafhankelijke informatievergaring zijn twee belangrijke grondrechten in onze rechtsstaat. Vertrouwelijkheid van communicatie tussen verdachte en advocaat en bronbescherming bij journalisten gelden daarom als nauwelijks aantastbare zaken die aan strenge regels zijn onderworpen.

Toch kan het zijn dat bronbescherming en vertrouwelijkheid op gespannen voet staan met recht op privacy en recht op veiligheid. In de Wiv 2017 wordt de mogelijkheid geschapen om dit spanningsveld te laten toetsen door een rechter. Daarbij kan een rechter uitspreken dat dit recht (tijdelijk) wordt opgeheven als naar diens mening een acuut gevaar voor veiligheid bestaat.

Andere beroepsgroepen (zoals artsen en notarissen) vallen onder het ‘normale regime’ van bescherming. Ook die gegevens en informatie mogen worden onderzocht en moeten worden getoetst maar deze reikwijdte is aanzienlijk minder vergaand van bij journalisten en  advocaten het geval is. Mocht bijvoorbeeld bij een tap ‘per ongeluk’ een gesprek worden opgevangen tussen een cliënt en diens advocaat dan mogen die gegeven niet worden bewaard, gedeeld of gebruikt tenzij een rechter daar alsnog, na het verzamelen ervan, toestemming toe geeft!