De nieuwe wet | Kies met Kennis

Op 21 maart kan u niet alleen een nieuwe gemeenteraad kiezen, maar ook deelnemen aan het raadgevend referendum over de zogenoemde aftapwet, ook wel sleepwet genoemd. 

De aftapwet of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals die officieel heet, geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om data te onderscheppen op de kabel.

Maar wat betekend dit nu? 

Komende 10 dagen zullen wij u middels een minidocumentaire nader informeren over het referendum en de sleepwet Vandaag in aflevering 1: De Nieuwe Wet

De nieuwe wet

De Wiv 2017 is niet ‘nieuw’ maar feitelijk een modernisering van de Wiv 2002 die tevens ook de splitsing teweeg bracht tussen AIVD en MIVD. Voor die tijd heette het nog de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD sinds 1949) en Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD, sinds 1948 was dit Centrale Militaire Inlichtingendienst).

De behoefte aan modernisering is groot vanwege de snelle technologische vooruitgang van de laatste 15 jaar. Hoewel we het ons nauwelijks beseffen was internet, zoals we het nu kennen met Social Media en App’s, 15 jaar geleden een soort dinosaurus; piepjes uit een modem, moeizame grafics, lage penetratiegraad en de snelle opkomst van SMS op mobiele telefoons.

Lag voorheen de nadruk op communicatie via de ether, tegenwoordig is die communicatie zwaar versleuteld en gaat vrijwel alle communicatie via kabel. Ook opslag van data is niet meer centraal (zoals voorheen) maar juist ‘in the cloud’ en dus versplinterd. Versleuteling van data is nagenoeg onkraakbaar met 32- en 64-bits technologie en met de komst van App’s zijn server en hun programmatuur een centrale rol gaan spelen in alle vormen van communicatie.

Met de wens om dreigingen in kaart te brengen, en waar mogelijk te voorkomen, zal een veiligheidsdienst dus over dezelfde ‘wapens’ moeten kunnen beschikken als de bedreigers dan wel de wapens van bedreigers moeten kunnen neutraliseren en kanaliseren. Als dreigingen en bedreigers worden gezien door de ogen van een strateeg dan luidt het devies van Sun Tzu:

“De beste militaire strategie is de plannen van de vijand aanvallen”.

Daarvoor zijn inlichtingen nodig en dus de middelen om die plannen te weten te komen.

De nieuwe wet | Kies met Kennis

De nieuwe wet | Kies met Kennis

Op 21 maart kan u niet alleen een nieuwe gemeenteraad kiezen, maar ook deelnemen aan het raadgevend referendum over de zogenoemde aftapwet, ook wel sleepwet genoemd. 

De aftapwet of de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), zoals die officieel heet, geeft inlichtingendiensten ruimere bevoegdheden om data te onderscheppen op de kabel.

Maar wat betekend dit nu? 

Komende 10 dagen zullen wij u middels een minidocumentaire nader informeren over het referendum en de sleepwet Vandaag in aflevering 1: De Nieuwe Wet

De nieuwe wet

De Wiv 2017 is niet ‘nieuw’ maar feitelijk een modernisering van de Wiv 2002 die tevens ook de splitsing teweeg bracht tussen AIVD en MIVD. Voor die tijd heette het nog de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD sinds 1949) en Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD, sinds 1948 was dit Centrale Militaire Inlichtingendienst).

De behoefte aan modernisering is groot vanwege de snelle technologische vooruitgang van de laatste 15 jaar. Hoewel we het ons nauwelijks beseffen was internet, zoals we het nu kennen met Social Media en App’s, 15 jaar geleden een soort dinosaurus; piepjes uit een modem, moeizame grafics, lage penetratiegraad en de snelle opkomst van SMS op mobiele telefoons.

Lag voorheen de nadruk op communicatie via de ether, tegenwoordig is die communicatie zwaar versleuteld en gaat vrijwel alle communicatie via kabel. Ook opslag van data is niet meer centraal (zoals voorheen) maar juist ‘in the cloud’ en dus versplinterd. Versleuteling van data is nagenoeg onkraakbaar met 32- en 64-bits technologie en met de komst van App’s zijn server en hun programmatuur een centrale rol gaan spelen in alle vormen van communicatie.

Met de wens om dreigingen in kaart te brengen, en waar mogelijk te voorkomen, zal een veiligheidsdienst dus over dezelfde ‘wapens’ moeten kunnen beschikken als de bedreigers dan wel de wapens van bedreigers moeten kunnen neutraliseren en kanaliseren. Als dreigingen en bedreigers worden gezien door de ogen van een strateeg dan luidt het devies van Sun Tzu:

“De beste militaire strategie is de plannen van de vijand aanvallen”.

Daarvoor zijn inlichtingen nodig en dus de middelen om die plannen te weten te komen.