Hacken met beleid

Hacken was al toegestaan maar is nu uitgebreid qua activiteit en is tegelijk aan meer toezicht en controle gebonden. Zo mag nu bijvoorbeeld ook gehacked worden via andere systemen, zijn cloud-diensten verplicht om mee te werken aan een onderzoek, kan ook niet-persoonsgebonden apparatuur gehacked worden (denk bijvoorbeeld aan camera’s, liften en centrale voordeur ed) en mag bij wijze vooronderzoek apparatuur gehacked worden zodat de gegevens later gebruikt kunnen worden voor een specifiek soort onderzoek of hack.

Hacken in of via systemen van derden is te vergelijken met een huiszoekingsbevel maar dan digitaal. Men mag onderzoek doen zonder vooraf te weten wat men zal aantreffen maar alleen mits daar aanleiding toe is. En dat wat aangetroffen wordt mag gebruikt en bewaard worden voor latere activiteiten.

Bedenk dat in 2002 zaken als ‘cloud’ en ‘Apps’ niet of nauwelijks bekend waren. Laat staan dat wetgeving zich kon richten op gebruik, onderzoek en analyse ervan. Met de nieuwe wet wordt deze digitale lacune opgevuld en gereguleerd. Het is maar dat u het weet…

Hacken met beleid

Hacken met beleid

Hacken was al toegestaan maar is nu uitgebreid qua activiteit en is tegelijk aan meer toezicht en controle gebonden. Zo mag nu bijvoorbeeld ook gehacked worden via andere systemen, zijn cloud-diensten verplicht om mee te werken aan een onderzoek, kan ook niet-persoonsgebonden apparatuur gehacked worden (denk bijvoorbeeld aan camera’s, liften en centrale voordeur ed) en mag bij wijze vooronderzoek apparatuur gehacked worden zodat de gegevens later gebruikt kunnen worden voor een specifiek soort onderzoek of hack.

Hacken in of via systemen van derden is te vergelijken met een huiszoekingsbevel maar dan digitaal. Men mag onderzoek doen zonder vooraf te weten wat men zal aantreffen maar alleen mits daar aanleiding toe is. En dat wat aangetroffen wordt mag gebruikt en bewaard worden voor latere activiteiten.

Bedenk dat in 2002 zaken als ‘cloud’ en ‘Apps’ niet of nauwelijks bekend waren. Laat staan dat wetgeving zich kon richten op gebruik, onderzoek en analyse ervan. Met de nieuwe wet wordt deze digitale lacune opgevuld en gereguleerd. Het is maar dat u het weet…