Veiligheid vs Privacy | Kies met kennis

Dit zijn twee tegenpolen die elkaar lijken uit te sluiten. Met maximale privacy kunnen bedreigers hun gang gaan tot het te laat is. Maar maximale veiligheid kan niet worden gegarandeerd bij totale inlevering van privacy.

Het is juist de onwetendheid bij bedreigers over de mate van hun privacy die maakt dat ze het moeilijk hebben. Toch wil de overheid dat de doorsnee burger zich niet berooid hoeft te voelen over zijn privacy.

Daarom is in de Wiv 2017 erkenning opgenomen voor zowel het recht op veiligheid als op het recht op privacy. Dit zijn twee belangrijke grondslagen van de moderne samenleving en beiden verdienen meer dan normale aandacht vanuit de overheid.

Kort gezegd komt het er op neer dat de privacy tijdelijk kan worden opgeschort totdat bekend is dat de genoten privacy terecht is. Zie ook de thema’s ‘Opdracht en Toezicht’ en ‘Inzet en Controle’.

Veiligheid vs Privacy | Kies met kennis

Veiligheid vs Privacy | Kies met kennis

Dit zijn twee tegenpolen die elkaar lijken uit te sluiten. Met maximale privacy kunnen bedreigers hun gang gaan tot het te laat is. Maar maximale veiligheid kan niet worden gegarandeerd bij totale inlevering van privacy.

Het is juist de onwetendheid bij bedreigers over de mate van hun privacy die maakt dat ze het moeilijk hebben. Toch wil de overheid dat de doorsnee burger zich niet berooid hoeft te voelen over zijn privacy.

Daarom is in de Wiv 2017 erkenning opgenomen voor zowel het recht op veiligheid als op het recht op privacy. Dit zijn twee belangrijke grondslagen van de moderne samenleving en beiden verdienen meer dan normale aandacht vanuit de overheid.

Kort gezegd komt het er op neer dat de privacy tijdelijk kan worden opgeschort totdat bekend is dat de genoten privacy terecht is. Zie ook de thema’s ‘Opdracht en Toezicht’ en ‘Inzet en Controle’.